Eiropas Savienības Regulā nr.2016/679 noteikts jebkuras interneta vietnes īpašnieka pienākums informēt Jūs par Jūsu personas datu apstrādi . Turpmāk tekstā Jūs varat iepazīties par Jūsu personas datu apstrādi sadaļā Privātuma politika.

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāinformē preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības- distances līgums.

Distances līgums

SIA “Puordare”,adrese: Leiceiši,Češļi,Dricānu pagasts,Rēzeknes novads,LV-4615, reģ.nr. 42403041589- no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam šajā vietnē piedāvātās preces un pakalpojumus, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pircējs apņemas apmaksāt un pieņemt pasūtītās preces, kā arī, veicot pasūtījumu, sniegt precīzus datus, kas nepieciešami, lai īstenotu Pircēja pasūtījumu.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot vēlamo preču veidu un daudzumu.

Pircējs interneta vietnē www.puordare.lv/produkti/katalogs/ izvēlas vēlamo preču veidu, daudzumu,  pasūtījuma noformēšanai un rēķina izveidei. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci  apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam  uz e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Rēķinu jāapmaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā. Maksājuma uzdevumā lūgums norādīt pasūtījuma numuru.

Pasūtījuma piegāde notiek izmantojot OMNIVA, DPD pakomāta un kurjerpiegādes pakalpojumus. Noformējot pasūtījumu “Pasūtījuma noformēšana” ir jāizvēlas sev vēlamais pakomāts, kur vēlētos saņemt preci.

PIEGĀDE RĒZEKNĒ - bezmaksas

PIEGĀDE VISĀ LATVIJĀ -   pakomāti (Omniva, DPD Pick Up), pasts, kurjers.

Sev tuvāko Omniva pakomātu vari atrast šeit  

Sev tuvāko DPD Pick Up vietu vari atrast šeit

Piegādes izmaksas ir atkarīgs no sūtījuma lieluma un izmēra.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7-15 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.


Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju arī visos neskaidrību gadījumos, ja tādi radušies saistībā ar Pircēja pasūtījumu. Ja ar Pircēju nav iespējams sazināties, Pārdevējs izpilda pasūtījumu atbilstoši saprastajam vai vistuvāk iespējamajam. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemto pasūtījumu, viņš drīkst izmantot likumā noteiktās 14 dienu atteikuma tiesības.

Pircējs apņemas pieņemt preces (savlaicīgi, piegādātāja norādītajā termiņā izņemt no pakomāta). Ja Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja ar Pircēju neizdodas sazināties vai Pircējs joprojām neizņem preces, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, un preču piegādes maksu, kā arī piegādātāja noteikto maksu par preču atpakaļatgriešanu, ja tāda ir tikusi piemērota.

Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pārdevēja pārdodamās preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja gribas. Preču attēli paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem: realitātē oriģinālo produktu krāsas, uzraksti, izmēri, un/vai jebkādas citas vizuālās īpašības var izskatīties atšķirīgi nekā ekrānā.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli elektroniski uz: [email protected]  Atteikuma vēstulei jāsatur sekojoša informācija:

 • Pircēja vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs
 • bankas konta numurs, no kura maksāts par preci
 • pilns preces nosaukums
 • veiktā pasūtījuma numurs un datums
 • datums, kad saņemta prece (prece nonākusi Pircēja valdījumā)


Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam, tai jābūt nelietotai un nebojātā oriģinālajā iepakojumā. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu/nogādāšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pārdevējs pārskaita preces vērtību atpakaļ uz Pircēja kontu iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 14  (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad saņēmis Pircēja atgriezto preci.

Privātuma politika

Personas datu apstrādi veic SIA “Puordare”, reģ.nr. 42403041589,Leiceiši,Češļi,Dricānu pagasts,Rēzeknes novads,LV-4615,

1. SIA “Puordare” apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:
1.1. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
1.2.   klienta identificēšanai;
1.3.   klienta apkalpošanai;
1.4.   pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
1.5.   pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
1.6.   jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
1.7.   iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
1.8.   saziņas uzturēšanai;
1.9.   norēķinu administrēšanai;
1.10. parādu piedziņai;
1.11. statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
1.12. tirgus izpētes mērķiem;
1.13. jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
1.14. jaunumu paziņošanai;

Personas dati tiek apstrādāti, lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret mūsu Lietotājiem un klientiem saskaņā ar mūsu noslēgtajiem līgumiem vai vienošanām, vai mājaslapas izmantošanu.

Jums nav obligāti jānorāda personiska informācija un personas dati ,apmeklējot mūsu mājaslapu, tomēr šādā gadījumā nevarēsiet saņemt no mums Jums adresētu informāciju un atstāt paziņojumu par pakalpojumu pieprasījumu, lai mēs varētu Jums atzvanīt. Mūsu Lietotāju personas datu apstrāde tiek veikta tikai ar viņu piekrišanu.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz noteiktu vai identificējamu fizisku personu.

SIA “Puordare” veic šādu Lietotāju personas datu apstrādi:

 • vārds, uzvārds;
 • elektroniskā pasta adrese;
 • tālruņa numurs.

Personas datos var iekļaut arī papildu informāciju, kuru Jūs iesniedzat pēc Uzņēmuma lūguma gadījumā, ja ir nepieciešams saistību izpildei vai pēc savas vēlēšanās.
Personas datu pārsūtīšana

Mēs nepārsūtam Lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot turpmāk minētos gadījumus.

Pārsūtīt Lietotāja personiskos datus ir iespējams tikai tajos gadījumos, ja:

 • lietotājs ir izteicis savu piekrišanu šādām darbībām;
 • pārsūtīšana ir nepieciešama pēc Latvijas pilnvarotu valsts iestāžu pieprasījuma tikai uz tādiem nosacījumiem un tādā kārtībā, kas noteikta Latvijas normatīvajos aktos.
 • lietotājs pats ir devis norādījumus un no Lietotāja paša ir saņemta piekrišana tam, ka dati tiek pārsūtīti trešajām personām – darījuma partneriem. Darījuma partneri turklāt apņemas nodrošināt konfidencialitāti attiecībā uz informāciju par Lietotāju.

Personas datu iznīcināšana un tiesības

Personas dati tiek apstrādāti, kamēr ir spēkā ir līgums vai ar to saistītas darbības pakalpojuma izpildei.

Jums ir tiesības:

-   noskaidrot, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
- nepilnīgas vai nepareizas informācijas gadījumā, Jums ir tiesības mums lūgt izlabot esošo informāciju;
-  atsaukt piekrišanu;
- atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānijas patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;


Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai veicot rakstveida iesnieguma pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.
Jautājumu gadījumā par  personas datu apstrādi lūgums sazināties ar

Sīkdatnes (no angļu val. cookies)

Sīkdatne ir neliela datne, ko izmanto, lai saglabātu interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Pirmajā tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē šī datne tiek lejupielādēta, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu. Nākamajā reizē, kad apmeklējat šo tīmekļa vietni no tās pašas ierīces, pārlūks var pārbaudīt saistīto sīkdatni (tas ir, saturošo tīmekļa vietnes nosaukumu) un izmantot šīs sīkdatnes datus, nosūtot atpakaļ uz tīmekļa vietni. Tas ļauj noteikt, vai tīmekļa vietne jau ir apmeklēta no šīs pārlūkprogrammas, un dažos gadījumos mainīt attēloto saturu.

Nobeiguma noteikumi

Jūs piekrītat šīs Politikas noteikumiem, ja Jūs apmeklējat Uzņēmuma mājaslapu un iesniedzat savus personiskos datus un informāciju, aizpildot mājaslapā pieejamo veidlapu.

Uzņēmums patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas Politikā jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem.


Pirkumu grozs